Ondernemend Hellendoorn Achtergrond

Home

Corona

N.a.v. de mailing "Ondernemerspanel Overijssel over coronacrisis" over het onderzoek naar de impact van de Corona waaraan je als ondernemer kon deelnemen, is er een rapport opgesteld. De resultaten van het ondernemerspannel zijn hierin gebundeld.
Hierbij de link naar de bevindingen Rapport

Van de Gemeente Hellendoorn:
Bericht over de ondersteuningsmogelijkheden die de Gemeente Hellendoorn aan haar ondernemers biedt.
De link naar .pdf opent in een nieuw venster.

Regelingen:
TOZO: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Gemeente Hellendoorn past invorderingen tot 1 juni aan


Veiligheidsregio Twente:
Alles over de corona en de maatregelen :https://vrtwente.nl/corona/

En de volledige tekst van de noodverordening per 1 juli 2020 vindt je hier (.pdf)

RVO:
De TOGS, de "4000 euro regeling": https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 

uitbreiding van de regeling: non-food https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-aanvraag-open-voor-extra-sbi-codes-non-food-sector

Tweede uitbreiding per 7 april 2020: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/tegemoetkoming-2e-uitbreiding-voor-extra-sbi-codes

Tegemoetkoming Vaste Lasten: Regeling TVL aanvragen van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur : https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Kamer van Koophandel
vragen over corona: https://www.kvk.nl/corona/

 

"Ondernemend Hellendoorn" is een vereniging van en voor ondernemers in Hellendoorn.
Door gezamelijk op te trekken kunnen we elkaars belangen versterken, bv. richting Gemeente.
Maar ook kunnen we elkaar verder helpen, ondersteunen en kennis uitwisselen.

Om elkaar te leren kennen en de onderlinge contacten te verstevigen worden er een aantal keren per jaar activiteiten georganiseerd voor de leden.

Als lid heb je natuurlijk inbreng in de vereniging. 
Je kunt onderwerpen aandragen voor een thema-avond, ideeën aanleveren voor netwerkbijeenkomsten of workshops, uitstapjes, bedrijfsbezoeken etc. etc. enzovoort.... 

Daarnaast draag je als lid van Ondernemend Hellendoorn bij aan de leefbaarheid van het dorp Hellendoorn. Denk bv. aan Heksendoorn en de Sinterklaasintocht die (mede) door Ondernemend Hellendoorn georganiseerd worden.
 

Lid worden:

Om het lidmaatschapgeld hoef je het niet te laten: slechts € 125.= per jaar.
Vul het formulier Lid worden in.

Doelstelling

Ondernemend Hellendoorn stelt zich tot doel de belangen van haar leden te behartigen.
Een tweede doelstelling is het dorp Hellendoorn leefbaar te houden.
Zonder betrokken ondernemers is er geen levendig dorp, maar zonder betrokken dorpsgenoten blijven ondernemers niet levendig.!

Bestuur

Het bestuur behartigt de belangen van de leden en onderhoudt contacten met diverse organisaties zoals Gemeente, DorpsRaad, Kamer van Koophandel, collega ondernemersverenigingen, etc.

Het bestuur is bereikbaar per: e-mail: info@ondernemendhellendoorn.nl

Eerstkomend

WOENSDAG 17 augustus 2022

Ondernemersborrel HeldersFees

 

Woensdag 21 september 2022
Bedrijfsbezoek bij Bacco.
Uitleg en proeven van italiaanse gerechten.