Ondernemend Hellendoorn Achtergrond

Home

"Ondernemend Hellendoorn" is een vereniging van en voor ondernemers in Hellendoorn.
Door gezamelijk op te trekken kunnen we elkaars belangen versterken, bv. richting Gemeente.
Maar ook kunnen we elkaar verder helpen, ondersteunen en kennis uitwisselen.

Om elkaar te leren kennen en de onderlinge contacten te verstevigen worden er een aantal keren per jaar activiteiten georganiseerd voor de leden.

Als lid heb je natuurlijk inbreng in de vereniging. 
Je kunt onderwerpen aandragen voor een thema-avond, ideeën aanleveren voor netwerkbijeenkomsten of workshops, uitstapjes, bedrijfsbezoeken etc. etc. enzovoort.... 

Daarnaast draag je als lid van Ondernemend Hellendoorn bij aan de leefbaarheid van het dorp Hellendoorn. Denk bv. aan Heksendoorn en de Sinterklaasintocht die (mede) door Ondernemend Hellendoorn georganiseerd worden.
 

Lid worden:

Om het lidmaatschapgeld hoef je het niet te laten: slechts € 150.= per jaar.
Vul het formulier Lid worden in.

Doelstelling

Ondernemend Hellendoorn stelt zich tot doel de belangen van haar leden te behartigen.
Een tweede doelstelling is het dorp Hellendoorn leefbaar te houden.
Zonder betrokken ondernemers is er geen levendig dorp, maar zonder betrokken dorpsgenoten blijven ondernemers niet levendig.!

Bestuur

Het bestuur behartigt de belangen van de leden en onderhoudt contacten met diverse organisaties zoals Gemeente, DorpsRaad, Kamer van Koophandel, collega ondernemersverenigingen, etc.

Het bestuur is bereikbaar per: e-mail: info@ondernemendhellendoorn.nl

Eerstkomend

Vrijdag 28 juni 2024
Algemene Ledenvergadering en BBQ
Vanaf 18.00 uur
Locatie: Twents Steakhouse Noabers – Dorpsstraat 26 – 7447 CS Hellendoorn