Ondernemend Hellendoorn Achtergrond

Doelstelling

Ondernemend Hellendoorn, logoOndernemend Hellendoorn stelt zich tot doel de belangen van haar leden te behartigen.
Een tweede doelstelling is het dorp Hellendoorn leefbaar te houden.
 
 
 
Dit doet zij door:
 • "Denktank" zijn en het organiseren van diverse activiteiten.
 • Mogelijkheden aan leden bieden tot netwerken
 • Behartigen van belangen van haar leden bij de gemeente bv. over de bereikbaarheid en de inrichting van het centrum.
 • Contacten onderhouden met andere organisaties, bv. de DorpsRaad.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van acties die consumenten uit de regio naar Hellendoorn trekken:
  • Vroege Vogel Actie
  • Helderse Klepper Actie
  • Intocht Sinterklaas
  • Kerstactiviteiten
  • Schapenmarkt
Het biedt voordelen om lid te zijn / worden van Ondernemend Hellendoorn:
 • Eigen website
 • Leden worden op de hoogte gehouden van actuele zaken. 
 • Leden kunnen deelnemen aan netwerk bijeenkomsten
 • Leden kunnen deelnemen aan collectieve regelingen
 • Leden bieden elkaar onderling collectief voordeel
 • Het bestuur vergadert eens per maand, inbreng van leden is welkom!
 • Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering.
 • Het bestuur heeft regelmatig overleg diverse organisaties, zoals, de gemeente en de Kamer van Koophandel.
 • Alleen leden-winkeliers kunnen deelnemen aan de Fifty-Fifty Acties.
 • Alle leden kunnen deelnemen aan de LinkedIn groep van Ondernemend Hellendoorn
Om het lidmaatschapgeld hoeft u het niet te laten: slechts € 125.= per jaar.